Nasze motto

Nasze audycje opracowane zostały w taki sposób, aby dzieci były ich czynnymi uczestnikami. Przedszkolaki grają na instrumentach, opowiadają o tym co słyszą, a także podejmują próby rysowania muzyki. Ważnym elementem zajęć są także zabawy ruchowe, które prowadzi towarzysząca dzieciom animatorka.
Wszystkie zajęcia trwają 45 minut.